Monthly Archive for: ‘6 years ago’

ผลประกวดภาพถ่าย TDEX 2011 : Shark Challenge

ผลประกวดภาพถ่าย TDEX 2011 : Shark Challenge

งาน TDEX กำลังจะเริ่มพรุ่งนี้เป็นวันแรกแล้ว ก่อนหน้างานนี้มีกิจกรรมประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ Shark Challenge ผลการตัดสินออกมาแล้ว ลองมาดูกัน

Read More