ประกวดภาพถ่ายอันดามัน สำหรับงาน TDEX 2012

ประกวดภาพถ่ายอันดามัน สำหรับงาน TDEX 2012

TDEX หรือ Thailand Diving Expo งานใหญ่ประจำปีของวงการดำน้ำบ้านเรากำลังจะมาถึงอีกครั้งแล้ว ปีนี้จัดกันวันที่ 10-13 พฤษภาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เช่นเคย ปีนี้มีกิจกรรมมาให้ช่างภาพได้ร่วมสนุก และล่ารางวัลกันอีกแล้ว ดูรายละเอียดกันเลยค่ะ

  ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “Andaman”  

ประเภทของการประกวด:

 • ภาพถ่ายใต้ทะเลฝั่งอันดามัน
  จะต้องเป็นภาพที่ถ่ายจากใต้ท้องทะเลฝั่งอันดามันเท่านั้น โดยสามารถเป็นภาพถ่ายใต้ทะเล ธรรมชาติสัตว์ทะเล หรือ
  อื่นๆ ที่สื่อถึงความงดงามของใต้ทะเลอันดามัน
 • ภาพถ่ายการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน
  จะต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายจากสถานที่ท่องเที่ยวภายในบริเวณฝั่งอันดามันเท่านั้น โดยสามารถเป็นภาพถ่ายของ คน สัตว์
  หรือสถานที่ท่องเที่ยว ที่สื่อถึงความงดงามของในแถบทะเลอันดามันก็ได้

ชนิดของภาพที่ส่งเข้าประกวด: ภาพฟิล์ม สไลด์ภาพสีหรือภาพจากกล้องดิจิตอล

รางวัล:

ประเภทภาพถ่ายใต้ทะเลฝั่งอันดามัน


รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 : เช็คเงินสด มูลค่า 30,000 บาท
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 : เช็คเงินสด มูลค่า 20,000 บาท
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 : เช็คเงินสด มูลค่า 10,000 บาท
รางวัลชมเชย
(2 รางวัล)
: เช็คเงินสด มูลค่า 5,000 บาท (ต่อ 1 รางวัล)

ประเภทภาพถ่ายการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน


รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 : เช็คเงินสด มูลค่า 30,000 บาท
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 : เช็คเงินสด มูลค่า 20,000 บาท
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 : เช็คเงินสด มูลค่า 10,000 บาท
รางวัลชมเชย
(2 รางวัล)
: เช็คเงินสด มูลค่า 5,000 บาท (ต่อ 1 รางวัล)

หมายเหตุ: รางวัลเช็คเงินสดทุกรางวัลต้องทำการหักภาษีณ ที่จ่าย 5%

กติกาการสมัครเข้าแข่งขัน

 1. การประกวดภาพถ่ายทั้งสองประเภทภายในงาน Thailand Dive Expo 2012 นี้เปิดกว้างสำหรับนักถ่ายภาพในทุกระดับชั้น
 2. เจ้าหน้าที่ และ กรรมการที่ทำหน้าที่ในการประกวดภาพถ่ายครั้งนี้ ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประกวด
 3. ผู้เข้าร่วมประกวด 1 ท่านสามารถรับรางวัลได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น โดยผู้ที่ได้รับเลือกให้ได้รับหลายรางวัลจะถูกเสนอให้รับรางวัลที่สูงที่สุดเพียงรางวัลเดียว
 4. รูปภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายโดยผู้เข้าประกวดเท่านั้น
 5. ต้องเป็นภาพเชิงสร้างสรรค์และ ตรงกับหัวข้อ “Andaman”
 6. การถ่ายภาพจะต้องเป็นไปในเชิงอนุรักษ์และ ไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อสัตว์ทะเล และผลการตัดสินถือของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด
 7. ภาพถ่ายจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันที่ถ่าย
 8. ผู้เข้าประกวด 1 ท่าน สามารถส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดได้ไม่เกิน 5 ภาพ
 9. ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดการประกวดเป็นระยะเวลา 2 ปีซึ่งทางผู้จัดและผู้สนับสนุน โครงการสามารถนำไปเผยแพร่จัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์หรือนำออกแสดงในที่สาธารณะต่าง ๆ ได้
 10. การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 11. การส่งภาพเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ ให้ถือว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดเข้าใจ และตกลงปฏิบัติตามกติกาดังกล่าวข้างต้น

การสมัครและส่งภาพเข้าประกวด

 1. ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย 1 ใบ
 2. ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์จำกัด โทร. 02-203-4221-3, e-mail หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Thailanddiveexpo.com
 3. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องบันทึกลง CD และไฟล์ภาพต้องมีความละเอียดที่สามารถพิมพ์ภาพขนาด 8 x 12 นิ้ว ได้ หรือผู้สมัครสามารถพิมพ์ภาพเองในขนาด 8 x 12 นิ้ว พร้อมติดลงบนฟิวเจอร์บอร์ดหรือกระดาษแข็งสีขาวหรือสีเทา มีกรอบห่างจากภาพโดยรอบด้านละ 1 นิ้ว
 4. ส่งใบสมัคร และภาพที่ต้องการส่งเข้าประกวดพร้อมตั้งชื่อภาพ และอธิบายถึงความมหัศจรรย์หรือความประทับใจ โดยสามารถส่งได้คนละไม่เกิน 5 ภาพ/โครงการ มาที่

  กรรมการประกวดภาพถ่าย TDEX Photo Contest 2012
  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์จำกัด เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนดีชั้น 3
  ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่แขวงคลองเตย เขตคลองเตย ก.ท.ม. 10110


 5. ปิดรับสมัคร วันที่ 20 เมษายน 2555  เลื่อนเป็น 25 เมษายน 2555 (วันที่ประทับตราไปรษณียากร)

คณะกรรมการให้คะแนนและตัดสิน: วันที่ 30 เมษายน 2555 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ประกาศผลและมอบรางวัล: วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ในงาน Thailand Travel & Dive Expo 2012
สถานที่จัดแสดงผลงาน: วันที่ 10-13 พฤษภาคม 2555 ในงาน Thailand Travel & Dive Expo 2012

About the Author

มีนchief admin ของดิจิทะเลคนนี้ เรียนมาทางด้านการออกแบบโดยตรง แต่ใช้ชีวิตผูกพันและเกี่ยวข้องกับโลกใต้น้ำอยู่ตลอด ไม่ว่าจะเป็นไกด์และสอนดำน้ำที่ภูเก็ต ทำหนังสือแผนที่ใต้น้ำและนิตยสารดำน้ำหัวภาษาอังกฤษระดับเอเชีย จนถึงล่าสุดสารคดีชุดที่นำเสนอเรื่องราวของโลกใต้น้ำทางช่องไทยPBS

View all posts by มีน

Share this: