ประกวดภาพถ่ายใต้น้ำ Me&Sea กับ TDEX

ประกวดภาพถ่ายใต้น้ำ Me&Sea กับ TDEX

8th TDEX UNDERWATER PHOTO CONTEST “ME & SEA

For English version please see the rules and regulation (pdf file) here. Download application form here.

หัวข้อการประกวด: “ME & SEA” ประเภทของการประกวด:

 1. ภาพถ่ายใต้ทะเลด้วยกล้อง Compact & Smartphone
 2. ภาพถ่ายใต้ทะเลด้วยกล้อง DSLR

ชนิดของภาพที่ส่งเข้าประกวด: ภาพฟิล์ม สไลด์ภาพสีหรือภาพจากกล้องดิจิตอล รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด

ประเภทภาพถ่ายใต้ทะเลด้วยกล้อง Compact & Smartphone
รางวัลชนะเลิศ: 1. รางวัลเช็คเงินสด มูลค่า 50,000 บาท
2. กล้อง Nikon 1 J2 (ชุดเลนส์คิท 10-30 มม.) มูลค่า 19,900 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1: รางวัลเช็คเงินสด มูลค่า 30,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2: รางวัลเช็คเงินสด มูลค่า 15,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล: รางวัลเช็คเงินสด มูลค่า 5,000 บาท (ต่อ 1 รางวัล)

 

ประเภทภาพถ่ายใต้ทะเลด้วยกล้อง DSLR
รางวัลชนะเลิศ: 1. รางวัลเช็คเงินสด มูลค่า 50,000 บาท
2. กล้อง Nikon 1 J2 (ชุดเลนส์คิท 10-30 มม.) รวม เคสกันน้ำWP-N1 มูลค่า 43,800 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1: รางวัลเช็คเงินสด มูลค่า 30,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2: รางวัลเช็คเงินสด มูลค่า 15,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล: รางวัลเช็คเงินสด มูลค่า 5,000 บาท (ต่อ 1 รางวัล)

*** หมายเหตุ: ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%

กติกา และ เกณฑ์ในการตัดสิน: 

กติกาการสมัครเข้าแข่งขัน

 1. การประกวดภาพถ่ายทั้งสองประเภทภายในงาน Thailand Dive Expo 2013 นี้เปิดกว้างสำหรับนักถ่ายภาพในทุกระดับชั้น
 2. เจ้าหน้าที่และ กรรมการที่ทำหน้าที่ในการประกวดภาพถ่ายครั้งนี้ ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประกวด
 3. ผู้เข้าร่วมประกวด 1 ท่านสามารถรับรางวัลได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น. โดยผู้ที่ได้รับเลือกให้ได้รับหลายรางวัลจะถูกเสนอให้รับรางวัลที่สูงที่สุดเพียงรางวัลเดียว
 4. รูปภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายโดยผู้เข้าประกวดเท่านั้น
 5. ต้องเป็นภาพเชิงสร้างสรรค์และ ตรงกับหัวข้อ “ME & SEA” พร้อมเขียนบรรยายแนวความคิดการถ่ายภาพ
 6. การถ่ายภาพจะต้องเป็นไปในเชิงอนุรักษ์และ ไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อสัตว์ทะเล และผลการตัดสินถือของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด
 7. ผู้เข้าประกวด 1 ท่าน สามารถส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดได้ไม่เกิน 5 ภาพ
 8. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดอื่น และจะต้องเป็นภาพถ่ายโดยผู้เข้าประกวดเท่านั้น หากมีการร้องเรียน กรรมการขอสงวนสิทธิในการถอดภาพนั้นๆออกจากการประกวด
 9. ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดการประกวดเป็นระยะเวลา 2 ปีซึ่งทางผู้จัดและผู้สนับสนุนโครงการสามารถนำไปเผยแพร่จัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์หรือนำออกแสดงในที่สาธารณะต่าง ๆ ได้
 10. การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 11. การส่งภาพเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ ให้ถือว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดเข้าใจ และตกลงปฏิบัติตามกติกาดังกล่าวข้างต้น

กติกาเพิ่มเติม

 1. ภาพถ่ายใต้ทะเลด้วยกล้อง Compact & Smartphone จะต้องเป็นภาพที่ถ่ายจากใต้ท้องทะเลในเชิงสร้างสรรค์และ ไม่รบกวนการดำรงชีวิตของพืชพันธุ์และสัตว์ทะเลผ่านทางการใช้กล้อง “Compact” รวมถึง “Smartphone”
 2. ภาพถ่ายใต้ทะเลด้วยกล้อง DSLR จะต้องเป็นภาพที่ถ่ายจากใต้ท้องทะเลในเชิงสร้างสรรค์และ ไม่รบกวนการดำรงชีวิตของพืชพันธุ์และสัตว์ทะเลผ่านทางการใช้กล้อง “DSLR” หรือ “Mirrorless Camera”

ขั้นตอนการสมัครและการส่งภาพเข้าประกวด:

 1. ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย 1 ใบ
 2. ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่
  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์จำกัด โทร. 02-203-4221-3, e-mail: travel@qsncc.com
  ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่www.ThailandDiveExpo.com หรือคลิ๊กที่นี่
 3. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องบันทึกลง CD และไฟล์ภาพต้องมีความละเอียดที่สามารถพิมพ์ภาพขนาด 8 x 12 นิ้ว ได้พร้อมพิมพ์ภาพใน ขนาด 8 x 12 นิ้ว พร้อมติดลงบนฟิวเจอร์บอร์ดสีดำมีกรอบห่างจากภาพด้านซ้าย ขวา บน ด้านละ 1 นิ้ว ส่วนด้านล่างให้เว้นระยะ 3 นิ้ว เพื่อติดรายละเอียด ชื่อผู้เข้าประกวด ผลงาน และ แนวความคิดของภาพถ่าย (ใช้รูปแบบกรอบที่แนบไปพร้อมกับใบสมัคร)
 4. ส่งใบสมัคร และภาพที่ต้องการส่งเข้าประกวดพร้อมตั้งชื่อภาพและอธิบายถึงความมหัศจรรย์หรือความประทับใจ โดยสามารถส่งได้คนละไม่เกิน 5 ภาพ/โครงการ มาที่
  กรรมการประกวดภาพถ่าย TDEX Underwater Photo Contest 2013
  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์จำกัด
  เลขที่60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โซนดีชั้น 3
  .รัชดาภิเษกตัดใหม่แขวงคลองเตย เขตคลองเตย ก... 10110
 5. ปิดรับสมัคร วันที่22 เมษายน 2556 (วันที่ประทับตราไปรษณียากร)

คณะกรรมการให้คะแนนและตัดสิน : วันที่30 เมษายน 2556 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ประกาศผลและมอบรางวัล : วันที่16 พฤษภาคม 2556 ในงาน Thailand Travel & Dive Expo 2013

สถานที่จัดแสดงผลงาน : วันที่16-19 พฤษภาคม 2556 ในงาน Thailand Travel & Dive Expo 2013

About the Author

มีนchief admin ของดิจิทะเลคนนี้ เรียนมาทางด้านการออกแบบโดยตรง แต่ใช้ชีวิตผูกพันและเกี่ยวข้องกับโลกใต้น้ำอยู่ตลอด ไม่ว่าจะเป็นไกด์และสอนดำน้ำที่ภูเก็ต ทำหนังสือแผนที่ใต้น้ำและนิตยสารดำน้ำหัวภาษาอังกฤษระดับเอเชีย จนถึงล่าสุดสารคดีชุดที่นำเสนอเรื่องราวของโลกใต้น้ำทางช่องไทยPBS

View all posts by มีน

Share this: