ประกวดภาพถ่ายใต้น้ำ “Super Seahorse” กับ TDEX

ประกวดภาพถ่ายใต้น้ำ “Super Seahorse” กับ TDEX

75872_611989942187920_1881554822_n

             ปิดรับสมัคร 30 เมษายน 2557

          Closing date 30 April 2014

 

9th TDEX UNDERWATER PHOTO CONTEST “Super Seahorse”

For English version please see the rules and regulation (pdf file) here. Download application form here.

หัวข้อการประกวด: “Super Seahorse”

ประเภทของการประกวด:

 1. ภาพถ่ายใต้ทะเลประเภท Compact Plus
 2. ภาพถ่ายใต้ทะเลประเภท DSLR

ชนิดของภาพที่ส่งเข้าประกวด: ภาพฟิล์ม สไลด์ภาพสีหรือภาพจากกล้องดิจิตอล

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด

ภาพถ่ายใต้ทะเลประเภท Compact Plus
รางวัลชนะเลิศ: 1. รางวัลเช็คเงินสด มูลค่า 50,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1: รางวัลเช็คเงินสด มูลค่า 30,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2: รางวัลเช็คเงินสด มูลค่า 15,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล: รางวัลเช็คเงินสด มูลค่า 5,000 บาท (ต่อ 1 รางวัล)

 

ภาพถ่ายใต้ทะเลประเภท DSLR
รางวัลชนะเลิศ: 1. รางวัลเช็คเงินสด มูลค่า 50,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1: รางวัลเช็คเงินสด มูลค่า 30,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2: รางวัลเช็คเงินสด มูลค่า 15,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล: รางวัลเช็คเงินสด มูลค่า 5,000 บาท (ต่อ 1 รางวัล)

*** หมายเหตุ: ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%

กติกา และ เกณฑ์ในการตัดสิน:

กติกาการสมัครเข้าแข่งขัน

 1. การประกวดภาพถ่ายทั้งสองประเภทภายในงาน Thailand Dive Expo 2014 นี้เปิดกว้างสำหรับนักถ่ายภาพในทุกระดับชั้น
 2. เจ้าหน้าที่และ กรรมการที่ทำหน้าที่ในการประกวดภาพถ่ายครั้งนี้ ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประกวด
 3. ผู้เข้าร่วมประกวด 1 ท่านสามารถรับรางวัลได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น. โดยผู้ที่ได้รับเลือกให้ได้รับหลายรางวัลจะถูกเสนอให้รับรางวัลที่สูงที่สุดเพียงรางวัลเดียว
 4. รูปภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายโดยผู้เข้าประกวดเท่านั้น
 5. ต้องเป็นภาพเชิงสร้างสรรค์และ ตรงกับหัวข้อ “Super Seahorse” พร้อมเขียนบรรยายแนวความคิดการถ่ายภาพ
 6. การถ่ายภาพจะต้องเป็นไปในเชิงอนุรักษ์และ ไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อสัตว์ทะเล และผลการตัดสินถือของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด
 7. ผู้เข้าประกวด 1 ท่าน สามารถส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดได้ไม่เกิน 5 ภาพ
 8. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดอื่น และจะต้องเป็นภาพถ่ายโดยผู้เข้าประกวดเท่านั้น หากมีการร้องเรียน กรรมการขอสงวนสิทธิในการถอดภาพนั้นๆออกจากการประกวด
 9. ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดการประกวดเป็นระยะเวลา 2 ปีซึ่งทางผู้จัดและผู้สนับสนุนโครงการสามารถนำไปเผยแพร่จัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์หรือนำออกแสดงในที่สาธารณะต่าง ๆ ได้
 10. การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 11. การส่งภาพเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ ให้ถือว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดเข้าใจ และตกลงปฏิบัติตามกติกาดังกล่าวข้างต้น

กติกาเพิ่มเติม

 1. ประเภทของม้าน้ำ (Seahorse) ตามหัวข้อการประกวด หมายความถึงม้าน้ำทุกสายพันธุ์ รวมถึง Sea Dragon, Pipehorse และสายพันธุ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. ภาพถ่ายใต้ทะเลประเภท Compact Plus จะต้องเป็นภาพที่ถ่ายจากใต้ท้องทะเลในเชิงสร้างสรรค์และ ไม่รบกวนการดำรงชีวิตของพืชพันธุ์และสัตว์ทะเลผ่านทางการใช้กล้อง “Compact” ซึ่งหมายรวมถึงกล้องประเภท “Mirrorless”, “GoPro” และ “Smartphone”
 3. ภาพถ่ายใต้ทะเลด้วยกล้อง DSLR จะต้องเป็นภาพที่ถ่ายจากใต้ท้องทะเลในเชิงสร้างสรรค์และ ไม่รบกวนการดำรงชีวิตของพืชพันธุ์และสัตว์ทะเลผ่านทางการใช้กล้อง “DSLR” เท่านั้น

ขั้นตอนการสมัครและการส่งภาพเข้าประกวด:

 1. ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย 1 ใบ
 2. ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่
  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์จำกัด โทร. 02-203-4221-3, e-mail
  ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่www.ThailandDiveExpo.com หรือคลิ๊กที่นี่
 3. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องบันทึกลง CD และไฟล์ภาพต้องมีความละเอียดที่สามารถพิมพ์ภาพขนาด 8 x 12 นิ้ว ได้พร้อมพิมพ์ภาพใน ขนาด 8 x 12 นิ้ว พร้อมติดลงบนฟิวเจอร์บอร์ดสีดำมีกรอบห่างจากภาพด้านซ้าย ขวา บน ด้านละ 1 นิ้ว ส่วนด้านล่างให้เว้นระยะ 3 นิ้ว เพื่อติดรายละเอียด ชื่อผู้เข้าประกวด ผลงาน และ แนวความคิดของภาพถ่าย (ใช้รูปแบบกรอบที่แนบไปพร้อมกับใบสมัคร)
 4. ส่งใบสมัคร และภาพที่ต้องการส่งเข้าประกวดพร้อมตั้งชื่อภาพและอธิบายถึงความมหัศจรรย์หรือความประทับใจเกี่ยวกับ Seahorse โดยสามารถส่งได้คนละไม่เกิน 5 ภาพ/โครงการ มาที่
  กรรมการประกวดภาพถ่าย TDEX Underwater Photo Contest 2013
  บริษัท เอ็น.ซี.ซีเอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์จำกัด
  เลขที่60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนดี ชั้น 3
  .รัชดาภิเษกตัดใหม่แขวงคลองเตย เขตคลองเตย ก... 10110
 5. ปิดรับสมัคร วันที่25 เมษายน 2557 30 เมษายน 2557 (วันที่ประทับตราไปรษณียากร)

คณะกรรมการให้คะแนนและตัดสิน : วันที่2 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ประกาศผลและมอบรางวัล : วันที่15 พฤษภาคม 2557 ในงาน Thailand Travel & Dive Expo 2014

สถานที่จัดแสดงผลงาน : วันที่15-18 พฤษภาคม 25567 ในงาน Thailand Travel & Dive Expo 2014

About the Author

มีนchief admin ของดิจิทะเลคนนี้ เรียนมาทางด้านการออกแบบโดยตรง แต่ใช้ชีวิตผูกพันและเกี่ยวข้องกับโลกใต้น้ำอยู่ตลอด ไม่ว่าจะเป็นไกด์และสอนดำน้ำที่ภูเก็ต ทำหนังสือแผนที่ใต้น้ำและนิตยสารดำน้ำหัวภาษาอังกฤษระดับเอเชีย จนถึงล่าสุดสารคดีชุดที่นำเสนอเรื่องราวของโลกใต้น้ำทางช่องไทยPBS

View all posts by มีน

Share this: