Monthly Archive for: ‘3 years ago’

เปิดอบรมพื้นฐานการถ่ายภาพใต้น้ำ

เปิดอบรมพื้นฐานการถ่ายภาพใต้น้ำ

ทุกๆ ปีช่วงเดือนพฤษภาคม ดิจิทะเลจะมี talk บนเวทีงาน Thailand Dive Expo เรื่องที่พูดเกี่ยวกับเทคนิคของการถ่ายภาพใต้น้ำบ้าง ถ่ายวิดีโอใต้น้ำบ้าง เวลาบนเวทีมีจำกัดแค่ 1 ชม. จึงทำให้นำเสนอเนื้อหาได้เพียงหัวข้อย่อยๆ สั้นๆ แต่ก็ได้รับการตอบรับที่อบอุ่นจากเพื่อนพี่น้องล้นหลามทุกครั้งเรื่อยมา

จาก 1 ในกิจกรรมที่ฮิตที่สุด บนเวทีสัมมนาในงานTDEX ปีละหน …

Read More