All Posts Tagged Tag: ‘anilao’

Anilao Trip with Sony RX100 (รีวิวแบบบ้านๆ)

Anilao Trip with Sony RX100 (รีวิวแบบบ้านๆ)

จากความอยากส่วนตัวของ Admin ที่อยากลองกล้อง Sony RX100 Admin เลยหาเรื่องเข้าไปยืม housing NA-RX100 จาก Nauticam Thailand แล้วก็สร้าง mission ให้ตัวเองว่า ทริปนี้เราจะไม่พก DSLR และ จะลองถ่ายภายใต้น้ำด้วยกล้อง Compact ให้สวยให้ได้ และเราก็ไปดำน้ำกันที่ Anilao…

Read More