All Posts Tagged Tag: ‘china’

จีนสร้างประวัติศาสตร์ ประกาศยกเลิกเมนูหูฉลามในงานเลี้ยงของรัฐบาล

จีนสร้างประวัติศาสตร์ ประกาศยกเลิกเมนูหูฉลามในงานเลี้ยงของรัฐบาล

ข่าวจาก Global Times เมื่อวานนี้ (3 ก.ค. 2012) รายงานว่า สำนักงานบริหารจัดการกิจการสำนักนายกรัฐมนตรีจีนได้ประกาศผ่านสื่อ China Network Television เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2012 ว่า ซุปหูฉลามน่าจะถูกยกเลิกจากเมนูงานจัดเลี้ยงอย่างเป็นทางการของรัฐบาลจีนภายใน 3 ปี

ทางสำนักบริหารฯ พิจารณาเห็นด้วยกับข้อเสนอให้นำหูฉลามออกจากงานจัดเลี้ยงของรัฐบาล ซึ่งลงนามโดยผู้ช่วยสภาประชาธิปไตยประชาชนจีน 30 คน ในข้อเสนอนั้นชี้แจงว่าฉลามมากกว่า 70-100 ล้านตัวถูกฆ่าในแต่ละปีเพียงเพื่อจะนำครีบของมันมาขาย …

Read More