All Posts Tagged Tag: ‘Ishigaki’

ทรายดาวที่ Okinawa

ทรายดาวที่ Okinawa

เมื่อเดือนมิถุนายนมีนได้ไปโอกินาว่ามาค่ะ ก่อนไปได้อ่านในหนังสือนำเที่ยวว่า มีบางหาดในหมู่เกาะแถบโอกินาว่ามีเมล็ดทรายเป็นรูปดาว (Hoshi no Suna 星の砂) ก็เลยหมายมั่นปั้นมือว่าจะไปดูให้ได้

จากการคุ้ย internet พบว่าสามารถพบทรายดาวได้เยอะที่ 2 เกาะคือที่ Teketomi และ Iriomote ซึ่งเราตัดสินใจไปวัดดวงหากันที่เกาะ Teketomi เพราะข้ามเรือไปด้วยเวลาใกล้กว่า แถมยังเป็นเกาะเล็กๆ มีจักรยานให้เช่าปั่นเที่ยวเล่นได้ด้วย

Read More