All Posts Tagged Tag: ‘Photo Identification’

ช่วยนักวิจัยเก็บข้อมูลฉลามเสือดาว

ช่วยนักวิจัยเก็บข้อมูลฉลามเสือดาว

ทุกคนที่ชอบถ่ายรูปใต้น้ำ มีใครสนใจนำภาพถ่ายมาช่วยให้เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและงานอนุรักษ์กันมั้ยครับ??

Dr. Christine Dudgeon จากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ร่วมกับ ดร.ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ นักวิจัยไทยจากศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน กำลังทำงานวิจัยศึกษาเกี่ยวกับประชากร และแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาฉลามเสือดาว หรือที่เราคุ้นกันในชื่อ Leopard Shark (Stegostoma fasciatum) ในท้องทะเลไทย

Read More